Vijesti

Vodosprema Draga Svetojanska dobila uporabnu dozvolu!

30.11.2018. Vodosprema Draga Svetojanska, izgrađena u okviru projekta Naša voda, naša budućnost, dobila je uporabnu dozvolu te je time potvrđeno da je objekt spreman za početak rada. Uporabnu dozvolu izdala je Zagrebačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, Ispostava Jastrebarsko na temelju zahtjeva koji su podnijele Vode Jastrebarsko d.o.o. kao investitor projekta.

Pričuva vode

„Uporabna dozvola za prvi objekt koji smo uspješno izgradili u okviru projekta značajna je vijest za cijelo područje aglomeracije Jastrebarsko jer će nam omogućiti pričuvu vode u sklopu vodovodne mreže u danima povećane potrošnje. Dobivanje dozvole dodatni je poticaj za nastavak daljnjih aktivnosti i dovršenje radova koji su u tijeku u skladu s planiranom dinamikom“, izjavio je Mario Brnabić, direktor Voda Jastrebarsko d.o.o.

Prvi od četiriju objekata

Vodosprema Draga Svetojanska prvi je od četiriju objekata (uz ostale dvije vodospreme i jedan UPOV – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda) koji je izgrađen u sklopu projekta Naša voda, naša budućnost. Riječ je o građevini u kojoj se skuplja voda u dijelovima dana ili noći kad je potrošnja najmanja, a potom se koristi u onim razdobljima u kojima je potrošnja povećana  iznad srednje dnevne razine. Osnovna je namjena vodospreme Draga Svetojanska javna vodoopskrba stanovništva pitkom vodom i osiguranje protupožarne zaštite u naseljima zapadnog dijela Grada Jastrebarskog, uz županijsku cestu Ž-3102 Novaki Petrovinski-Draga Svetojanska. Vodospremnik je priključen na postojeći vodoopskrbni cjevovod, a ukupna mu je korisna zapremnina 180 m3.

O projektu

Projekt Naša voda, naša budućnost obuhvaća poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Jastrebarsko i najveća je investicija u povijesti grada.  Usmjeren je na dodatno podizanje kvalitete jaskanske vode tako što će unaprijediti planiranje i spremanje zaliha pitke vode, smanjiti zagađenje prirode te povećati razinu zaštite okoliša. Ukupna je vrijednost projekta gotovo 170 milijuna kuna, a čak 72 posto neto iznosa sufinancira se sredstvima Europske unije kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. – 2020., dok ostatak iznosa financiraju Grad Jastrebarsko i Vode Jastrebarsko d. o. o. Radovi su započeli u listopadu 2017. godine, a njihov se dovršetak očekuje u ožujku 2021. godine. Obuhvaćaju radove na 15 različitih gradilišta gdje se izvodi dogradnja sustava vodoopskrbe, dogradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s III. stupnjem pročišćavanja.

Vode Jastrebarsko korisnik su projekta, dok usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom vrši zajednica ponuditelja koju čine Institut IGH d.d. i Eptisa Adria d.o.o., usluge nadzora nad provedbom projekta vrši zajednica ponuditelja koju čine Investinženjering d.o.o. i Exstructa d.o.o., a za izvođenje radova angažirano je poduzeće Aquaterm d.o.o.

Za više informacija o projektu posjetite www.nasavoda.hr.

Gradonačelnik

WebGis Business Zone Jalševac

Your bussines friendly town

Vodič za investitore

Vrijeme danas

 • 0°C
 • Vjetar: 0 km/h
 • Vlažnost: 0 %

Kontakt centar

 • GRAD JASTREBARSKO
 • A. Strossmayerov Trg 13
 •     10450 Jastrebarsko
 • T. 01 6281 110
 • E. info@jastrebarsko.hr
captcha Nečitko? Promijenite tekst.

Lokacija i karta grada

 • UDALJENOST OD
  VEĆIH GRADOVA
 • Zagreb: 36 km
 • Ljubljana: 133 km
 • Graz: 193 km
 • Rijeka: 132 km
 • Budimpešta: 372 km
 • Split: 344 km

Newsletter

TV kanal

 • #JArecikliram u Perivoju
  • 10.06.2019.
  • #JArecikliram u Perivoju
ostali video materijali

Pratite nas i na...

Grad prijatelj djece
Valid HTML 5! evolare group