Popravimo.hr

Svrha aplikacije je osigurati građanima mogućnost prijave problema i nedostataka vezanih za komunalnu i prometnu infrastrukturu, te hortikulturne objekte na javnim površinama općine, grada ili županije.

Prijava problema → jednostavno, suvremeno i učinkovito!

Aplikacija omogućuje:

*jednostavnu prijavu uočenih problema
*praćenje tijeka rješavanja problema od prijave do realizacije
*pregled svih prijavljenih problema te status o realizaciji istih
*pisanje komentara za svaku prijavu

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr