Grad i građani maknuli Remondis, a sada će ponovno zajedno protiv Kemisa

02.05.2021.

Grad i građani maknuli Remondis, a sada će ponovno zajedno protiv Kemisa

 Grad Jastrebarsko poziva sve sugrađane da se aktivno uključe i daju svoje primjedbe u postupku izdavanja okolišne dozvole tvrtki KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o. za skladištenje opasnog otpada u Jastrebarskom.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, dana 23. ožujka 2021. godine, Gradu Jastrebarskog dostavilo je Informaciju o zahtjevu za provedbu postupka ishođenja okolišne dozvole za postojeće postrojenje-građevina za skladištenje opasnog otpada na lokaciji Ulica Većeslava Holjevca 20, Jastrebarsko, nositelja djelatnosti KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o. Nastavno na zaprimljenu informaciju, Grad Jastrebarsko očitovao se nadležnom ministarstvu kako slijedi: „Odlukom o donošenju IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 1/19) određeno da je u građevinskom području naselja predviđena izgradnja novih građevina te obnova, rekonstrukcija i dogradnja postojećih građevina namijenjenih za prikupljanje i gospodarenje otpadom, izuzev djelatnosti oporabe, sakupljanja, zbrinjavanja i druge obrade opasnog otpada, dok je Odlukom o donošenju V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“ broj 1/19) propisano da se na području obuhvata tog plana ne dozvoljava oporaba, sakupljanje, zbrinjavanje i druge obrade opasnog otpada.“

Podsjetimo, 24. siječnja 2019. godine Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog, na temelju inicijative velikog broja Jaskanaca, usvojilo je IX. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarsko te V. izmjene i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Jalševac kojima se na području obuhvata tog plana ne dozvoljava oporaba, sakupljanje, zbrinjavanje i druge obrade opasnog otpada. Također, ovom prilikom upoznajemo javnost kako je tvrtka KEMIS – TERMOCLEAN d.o.o. Zagreb, nakon što je Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog usvojilo nove prostorne planove, podnijelo Zahtjev za ocjenu zakonitosti Prostornog plana uređenja Grada Jastrebarskog čime su upirali u nezakonitost istog kao i tražili njegovo ukidanje, a koji prijedlog je Visoki upravni sud Republike Hrvatske, Odlukom od 22. veljače 2021. godine proglasio neosnovanim. Time je potvrđena zakonitost gradskih odluka.

Zagrebačka županija provodi Javnu raspravu o Stručnoj podlozi za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje-građevina za skladištenje opasnog otpada. Javna rasprava trajat će od 10. svibnja 2021. godine do 8. lipnja 2021. godine, a u kojem roku će javnosti, na adresi dr. Franje Tuđmana 47, Jastrebarsko, I. kat, u radnom vremenu, biti omogućen javni uvidu u istu, kao i podnošenje primjedbi. Isto tako, 26. svibnja 2021. godine u 12 sati, u Centru za kulturu Jastrebarsko, biti će organizirano javno izlaganje na kojem će predstavnici operatera i izrađivača Stručne podloge neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima nazočne zainteresirane javnosti. Sažetak Stručne podloge za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje-građevina za skladištenje opasnog otpada biti će objavljen i na službenim mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (https://mingor.gov.hr), a primjedbe se, osim na adresi dr. Franje Tuđmana 47, I. kat, mogu putem pošte podnijeti i na adresu: Zagrebačka Županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, 10 000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 72/V. S obzirom da je Grad Jastrebarsko dosad učinio sve što je u njegovoj moći, pozivaju se svi sugrađani da se aktivno uključe i da u propisanom roku dostave svoje primjedbe na Nacrt Stručne podloge za ishođenje okolišne dozvole za postojeće postrojenje-građevina za skladištenje opasnog otpada. Također, ovim putem obavještavamo javnost kako dozvolu za gospodarenjem neopasnim otpadom na lokaciji u Jastrebarskom, tvrtki TERMOCLEAN d.o.o. izdaje Zagrebačka županija, a koja joj je, 20.travnja 2021. godine istu već izdala.

„Usvajanjem novih planova Grad Jastrebarsko jasno je zabranio djelatnost opasnog otpada u Gospodarskoj zoni Jalševac. Moja odgovornost, kao gradonačelnika ovog grada je pozvati sve sugrađane da se aktivno uključe i svojim primjedbama pomognu Gradu da se ispoštuje odluka Gradskog vijeća. Žao mi je što se ovakve odluke donose netom prije izbora i što se to iskorištava u političke svrhe“, poručio je gradonačelnik Zvonimir Novosel.

Grad i građani zajedno! Hvala vam!

© 2021. Grad Jastrebarsko

Brzi kontakt za sva pitanja

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr