Grad Jastrebarsko sufinancirat će dopunska nastavna sredstva učenicima osnovne škole iz socijalno ugroženih obitelji

30.07.2021.

Grad Jastrebarsko sufinancirat će dopunska nastavna sredstva učenicima osnovne škole iz socijalno ugroženih obitelji

Za školsku 2021/2022. godinu Grad Jastrebarsko osigurao je sredstva za sufinanciranje dopunskih nastavnih sredstava učenicima osnovnih škola iz socijalno ugroženih obitelji.

Grad Jastrebarsko u situaciji koja je nastala epidemijom bolesti COVID-19 proveo je brojne mjere pomoći svojim sugrađanima te i dalje nastavlja u tom smjeru. Naime, Grad je i za školsku 2021/2022. godinu osigurao sredstva u svom Proračunu u svrhu nabave pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava socijalno ugroženim obiteljima čija su djeca učenici osnovne škole, a imaju prijavljeno prebivalište na području grada Jastrebarskog. Dodatne obrazovne materijale (radne bilježnice, zbirke zadataka, kutije za tehničku kulturu, likovne mape itd.) i ostala potrebna sredstva za nastavu roditelji nabavljaju i kupuju sami, a Grad Jastrebarsko će ista naknadno sufinancirati onoj djeci koja su članovi socijalno ugroženih obitelji s područja Grada.

Pravo na novčanu pomoć za nabavu pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava ostvaruje učenik osnovne škole:

1. s prebivalištem na području Grada Jastrebarskog čija su oba roditelja nezaposlena, odnosno čiji je samohrani roditelj nezaposlen

2. čiji je roditelj (odnosno posvojitelj, skrbnik, očuh, maćeha, baka, djed i osoba kojoj se na temelju rješenja nadležnog tijela za poslove socijalne skrbi učenik povjerava na čuvanje i odgoj), korisnik prava na doplatak za djecu u 2021. godini.

Pravo na novčanu pomoć za nabavu pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava ne ostvaruju učenici osnovne škole koji ostvaruju pravo na pripadajuća dopunska sredstva po drugoj osnovi i koji ponavljaju razred.

Pravo na novčanu pomoć priznaje se u određenom novčanom iznosu od ukupnog iznosa cijene potrebnih pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za određeni razred s Konačne liste odabranih pripadajućih nastavnih sredstava, a prema popisu svake pojedine osnovne škole (OŠ „Ljubo Babić“ Jastrebarsko, OŠ „Kardinal Alojzije Stepinac“ Krašić, OŠ Klinča Sela i OŠ Draganići), a koju pohađaju djeca s prebivalištem na području Grada Jastrebarskog. Visinu iznosa novčane pomoći odredit će Zaključkom Gradonačelnik Jastrebarskog nakon što se utvrdi broj nositelja prava na novčanu pomoć, a sukladno sredstvima osiguranim u proračunu.

Uz ispunjen Zahtjev obavezno se moraju priložiti isprave navedene u obrascu. Zahtjev podnosi roditelj, odnosno korisnik doplatka za djecu nadležnom Upravnom odjelu za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Jastrebarskog, Trg Josipa Jurja Strossmayera 13, osobno ili elektroničkim putem na e-mail adresu: sonja.puksar@jastrebarsko.hr do 20. rujna 2021. godine.

© 2021. Grad Jastrebarsko

Brzi kontakt za sva pitanja

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr