Sanirana prometnica u naselju Bukovac Svetojanski, krenuli radovi u Gorici Svetojanskoj

23.04.2021.

Sanirana prometnica u naselju Bukovac Svetojanski, krenuli radovi u Gorici Svetojanskoj

Izvedeni su radovi na sanaciji 1,5 kilometra prometnice NC 0702 u naselju Bukovac Svetojanski. Uz radove na sanaciji, izvršeni su i radovi na čišćenju cestovnih kanala te sanacija betonskih cijevnih propusta.

Također, na inicijativu mještana Gorice Svetojanske i Grada Jastrebarskog, započeli su radovi na sanaciji ceste ŽC 3102 koja prolazi naseljem Gorica Svetojanska. Mole se korisnici i građani koji žive uz navedenu prometnicu za razumijevanje i strpljenje do završetka radova.  

© 2021. Grad Jastrebarsko

Brzi kontakt za sva pitanja

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr