Sjednicu Gradskog vijeća obilježile komunalne teme

17.03.2023.

Sjednicu Gradskog vijeća obilježile komunalne teme

Na svojoj 11. sjednici jaskanski su gradski vijećnici pobliže upoznati sa statusom projekta kojim se iz Fonda solidarnosti sanira više od 50 kilometara prometnica diljem grada i gradskih naselja, u iznosu većem od 9 milijuna Eura.

Gradonačelnik Novosel pobliže ih je upoznao kako su u tijeku radovi na 30 – ak prometnica, a nova se gradilišta otvaraju svakoga dana. Nadalje, za sve su prijavljene prometnice radovi sad i ugovoreni, pa će još njih 45 biti sanirano ovim projektom.

Grad dodatno prijavljuje još 10 prometnica za sanaciju, kao i klizište u Svetoj Jani te izradu projektne dokumentacije za još 8 cestovnih klizišta, pa se nadamo da će i ovi projekti biti prihvatljivi čime bismo riješili još neke od problema na našim prometnicama“, naglasio je gradonačelnik te još jednom zahvalio svim građanima na strpljenju i razumijevanju situacije u prometu.

Vijećnici su prihvatili izvješća Gradskog društva Crvenog križa i Voda Jastrebarsko d.o.o. te dali suglasnost na Odluke kojima se nakon 3 godine povećava osnovica za izračun plaća djelatnika Centra za kulturu i Gradskog muzeja Jastrebarsko.

Nadalje, usvojena je Odluka o ostvarivanju prednosti pri upisu djece u Dječje vrtić Radost koju je bilo potrebno uskladiti sa zakonom, a kojom će prednost pri upisu imati djeca koja do 1. travnja tekuće godine napune 4 godine, uz ostale prednosti pri upisu prema propisanim kriterijima sukladno Odluci.

U tijeku su i pregovori sa Sindikatom radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju vezano uz Kolektivni ugovor koji je na snazi do 30. lipnja. Taj je Kolektivni ugovor, naime, potpisan 29. lipnja prošle godine, a budući da isti Sindikat nije potpisnik Kolektivnog ugovora s Vladom RH od 31. listopada 2022. godine, potrebno je to uskladiti. U obrazloženju je pročelnica Nadica Žužak dodatno istaknula kako Grad Jastrebarsko kroz pojačano financiranje Dječjeg vrtića, zbog tereta inflacije, cijene hrane i energenata, brani cijenu vrtića koju plaćaju roditelji. „S druge strane, samo prošle 2022. godine plaće zaposlenih u vrtiću rasle su dva puta, a u zadnjih tri godine plaće su rasle 4 puta. Svjesni smo važnosti predškolskog odgoja i svih napora koje djelatnici vrtića ulažu kako bi odgoj i obrazovanje, ali i djelatnost vrtića u cjelini bila na odgovarajućoj razini, pa i više od toga, i sigurna sam da će Grad Jastrebarsko zajedno sa zaposlenicima vrtića te Sindikatom, u razgovorima koje smo započeli i koje ćemo nastaviti, pronaći i ovoga puta model koji je najpovoljniji za zaposlenike vrtića“, dodala je pročelnica.

Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Maja Rožić izložila je ukratko kako napreduju radovi na obnovi dvorca Erdödy, što i građani mogu pratiti putem redovnih izvješća koja se objavljuju na stranicama Grada.

 

 

 

 

© 2023. Grad Jastrebarsko

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr