Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Sukladno članku 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17 i 144/20) Grad Jastrebarsko je obvezan registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske koji javno objavljuje registar ugovora u strojno čitljivom i otvorenom obliku. Sve zainteresirane osobe mogu izvršiti uvid u registar ugovora Grada Jastrebarskog na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ Registri ugovora; datum ažuriranja: upisati razdoblje za koje se traži ispis Registra, Naručitelj: Grad Jastrebarsko, Kreiraj izvješće.

Kontakt Grada Jastrebarskog

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr