Gradski savjet mladih

A. Trg J. J. Strossmayera 13, 10450 Jastrebarsko
T. 01 6281 110 

F. 01 6281 112 
E. savjet.mladih@jastrebarsko.hr
I. www.jastrebarsko.hr

Savjet mladih Grada Jastrebarskog savjetodavno je tijelo Gradskog vijeća, a osnovano je s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Jastrebarskog. Uloga Savjeta mladih je aktivirati mlade da sudjeluju u akcijama, da daju prijedloge za poboljšanje uvjeta života mladih te isto tako i afirmacija mladih da se aktivno te izravno uključe u proces donošenja odluka o potrebama, strategijama i planovima za mlade.

Članove četvrtog saziva Savjeta mladih Grada Jastrebarskog tajnim je glasovanjem izabralo Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog na sjednici Gradskog vijeća održanoj 6. rujna 2018. godine. Dana 7. studenog 2018. u gradskoj je vijećnici održana 1. sjednica na kojoj je konstituiran novi Savjet mladih Grada Jastrebarskog, a članovi istog ovom su prilikom izabrali predsjednicu Mariju Bobinski, kao i zamjenika Njenog zamijenika, Ivana Borojevića.

7 članova Savjeta mladih Grada Jastrebarskog tako će do rujna 2021. godine činiti: 

Marija Bobinski, predsjednik
Sandro Stipanović, zamjenik

Ivan Borojević, zamjenik predsjednika
Dino Vuković, zamjenik

Matej Jambrović, član
Mateja Papić, zamjenik

Karlo Mrakužić, član
Robert Lisec, zamjenik

Lucija Severinac, član
Noel Reškovac, zamjenik

Lorena Tandarić, član
Maja Šamec, zamjenik

Alen Zelenović, član
Bojan Dautović, zamjenik

Brzi kontakt za sva pitanja

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr