Imaš ideju? Zagovaraj prava i interese mladih Grada Jastrebarskog!

14.07.2021.

Imaš ideju? Zagovaraj prava i interese mladih Grada Jastrebarskog!

Gradsko vijeće Grada Jastrebarskog objavilo je Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Jastrebarskog, a prijedloge je potrebno poslati zaključno s 29. srpnjem 2021. godine.

Objavom Javnog poziva pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Grada Jastrebarskog i njihovih zamjenika, kao savjetodavnog tijela Gradskog vijeća koje se osniva u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih na području Grada Jastrebarskog.

Uloga Savjeta mladih je aktivirati mlade da sudjeluju u akcijama i da daju prijedloge za poboljšanje uvjeta života istih te izravno uključivanje u proces donošenja odluka o potrebama, strategijama i planovima za mlade. Tako u Savjet mladih Grada Jastrebarskog Gradsko vijeće bira 7 članova i njihove zamjenike, koji naknadno između sebe biraju predsjednika i zamjenika predsjednika, na mandat od tri godine. Članovi mogu biti osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Jastrebarskog koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

Prijedlozi kandidatura za članove Savjeta mladih Grada Jastrebarskog i njihove zamjenike dostavljaju se Odboru za izbor i imenovanja, Trg J.J. Strossmayera 13, s naznakom Prijedlog kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Jastrebarskog, u roku 15 dana od dana objave poziva na Internet stranicama Grada Jastrebarskog.

© 2021. Grad Jastrebarsko

Brzi kontakt za sva pitanja

Nazovite nas svakim radnim danom od 8.00 do 16.00 sati na broj telefona 01 6281 110 ili nam pišite na našu e-mail adresu info@jastrebarsko.hr